Vyjádření ochranné známky, spisová značka: 18502040SHA-1: 43695a74dab54b1851f192318aa3e98c7ad62f1b