Vyjádření ochranné známky, spisová značka: 17993401SHA-1: 531599a3ecda100037029721bb84c44df04e5f16